Podpora nášho spoločného projektu
Ďakujeme vám za vašu podporu a modlitby. Veľmi nám to pomáha a dáva chuť do ďalšej práce.

Ak by ste to tak vnímali, podporiť naše spoločné dielo môžete aj finančne. Pomôže nám to pri zabezpečení online prenosov alebo k zadováženiu literárnych zdrojov.
Keďže sme sa s projektom Ješua na nejaké obdobie presunuli do online prostredia, dobrovoľné príspevky na stretnutiach nahrádzame dobrovoľnými príspevkami cez novo-zriadený bankový účet len pre potreby projektu.

Sme vďační za akúkoľvek podporu podľa vašich možností.Možnosť platby prevodom na účet
IBAN (Fio banka)

SK44 8330 0000 0026 0271 4747