Video 13. JEDEN - ECHADDôležitosť poznania počiatku pre poznanie konca... Deň jeden... Význam pojmu jeden – echad...
Video 14. DEŇ DRUHÝVody nad a pod oblohou... Význam pojmu rakija – obloha – nebo...
Video 15. KRST; VÝCHOD = POČIATOKNebo ako nepatrné (neviditeľné delidlo), do ktorého je zasadené Božie slovo (dvojsečný meč).
Video 16. SEMENO – SKALA – SLOVOSú iba dva druhy semien – to, čo je od Boha a to, čo nie je od Boha...
Video 17. PRINCÍP SEMENATri zákonitosti semena...
Video 18. TRETÍ DEŇSvetlo – voda – pôda... Čas a znamenie v Biblii...
Video 19. DEŇ ŠTVRTÝ – VIDITEĽNÉ SVETLOSlnko, mesiac a hviezdy nielen na začiatku, ale v celej Biblii... Úloha cirkvi je úlohou mesiaca: byť svetlom v tmách...
Video 20. DEŇ PIATY – ŽIVÁ DUŠAŽivot podľa svojho druhu... „Trojstupňový“ život – rastlín, živočíchov a človeka...
Video 21. POŽEHNANIENaplnenie – nie zrušenie... jeden Boží Zákon...
Video 22. DEŇ ŠIESTYZem – hlina – človek; Boží obraz ...; dôležitosť symbolu ryby...
Video 23. MUŽ A ŽENABiblický (duchovný) význam mužskosti a ženskosti... živenie tela i duše...
GPS - Genezis prvé slová

Kurz GPS je vyvíjajúci sa projekt, v rámci ktorého sú pripravované nové časti na zdieľanie.

Ak chcete byť informovaní o pridávaní nových videí, ak chcete poslať svoje svedectvo, názor, pripomienku alebo akokoľvek tento projekt podporiť, napíšte na meno.jesua@gmail.com.