Ježišova škola učeníctvaJešua – je jednou z mnohých príležitostí zastaviť sa vo svojom živote a sadnúť si k nohám jediného Učiteľa, ktorého človek má, aby sa naučil opravdivo žiť. Je snahou stretávať sa a potom aj zostávať v jeho mene vo všetkých okolnostiach nášho života. Všetky „zastavenia“ tohto prvého cyklu, ktorý môžeme nazvať Základy, smerujú k Nemu a vyúsťujú v Ňom. Ašpiráciou týchto zamyslení nie je väčšia biblická gramotnosť, informácie, dobrý pocit, ale sám Ješua, ktorý žije alebo chce žiť v nás. Ak niekomu, hoci len nepatrne, pomôžu nastaviť svoj život ako nasledovanie Ježiša, nech vzdáva vďaky Pánovi, lebo je dobrý.

Vlado Šosták
VIDEO TRAILER
Video 1. Úvod - 1. časťO čom je táto biblická škola? O Božom srdci... a o našom srdci... a o ich zjednotení sa...
Video 2. Úvod - 2. časťČo hovorí Biblia o poslaní človeka? Cesta k naplneniu tohto poslania sa volá: obnova.
Video 3. Dom na skale - 1. časťNa čom stojí naša viera, čo je jej základom? Sám Boh... Naša viera stojí na tom, ako sa sám Pán predstavil, prejavil, čo zjavil... Prví ľudia uverili predstave Boha, ktorá nepochádzala od neho samotného...
Video 4. Dom na skale - 2. časťExistuje úzka súvislosť medzi Zjavením Boha v Biblii a v stvorení ako aj medzi zákonitosťami oboch rovín Zjavenia...

Video 5. Evanjelium - 1. časťRadostná zvesť o tom, ako sa dostať naspäť k prebývaniu s Bohom... bez skratiek, bez ilúzií a falošných uľahčených chodníkov...

Video 6. Evanjelium - 2. časťStarý Zákon a evanjelium? Je evanjelium časťou Biblie alebo je jej jadrom? Čo je obsahom evanjelia? Božia moc môže a chce zvíťaziť aj v tvojom živote...

Video 7. Zmluva medzi Bohom a jeho ľudom - 1. časťPrečo medzi Bohom a jeho ľudom je zmluva? Prečo je viac? Prečo je kráľovská a manželská zmluva prototypom tejto zmluvy?

Video 8. Zmluva medzi Bohom a jeho ľudom - 2. časťOd zmluvy s Abrahámom k Novej zmluve. Aký je medzi nimi súvis?

Video 9. Božie kráľovstvo - 1. časťČo je Božie kráľovstvo a ako ho hľadať...

Video 10. Božie kráľovstvo - 2. časťŽivot v Božom kráľovstve a prekážky vstupu doň...

Video 11. Vykúpenie - 1. časťSpása a vykúpenie: aký je ich význam v Božom Zjavení a čo znamenajú aj dnes...

Video 12. Vykúpenie - 2. časťBiblické obrazy vykúpenia...

Video 13. Viera - 1. časť 

Video 14. Viera - 2. časť 

Video 15. Láska - 1. časť 

Video 16. Láska - 2. časť Ješua - Ježišova škola učeníctva

Kurz Ješua je vyvíjajúci sa projekt, v rámci ktorého sú pripravované nové časti na zdieľanie.

Ak chcete byť informovaní o pridávaní nových videí, ak chcete poslať svoje svedectvo, názor, pripomienku alebo akokoľvek tento projekt podporiť, napíšte na meno.jesua@gmail.com.