Video 1: Pokánie - návrat domov


Biblický spis s názvom Rút je knihou, ktorej ústrednou témou je vykúpenie. Cesta vykúpenia však začína tým, čo nazývame pokánie. Jeho pôvodný význam je návrat, návrat do stavu, z ktorého sme vyšli. Navrátenie sa k Božiemu slovu. Je návratom k Božej múdrosti a k jeho prikázaniam. Preto hneď úvodné verše tejto knihy opisujú nielen stav Elimelecha a jeho rodiny, ale v istom zmysle celej ľudskej rodiny ako aj hneď pripomínajú dôležitosť návratu do domu chleba - Betlehema, z ktorého sa živí naša duša.


 PDF PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO


Video 2: Vykročiť na ceste pokánia


Čo Boh od nás chce? Prečo nás navštívil pandémiou, ktorá by sa bez jeho dovolenia nemohla udiať? Slovníkom Noemi by sme sa mali pýtať: Prečo nás postihla Pánova ruka? Pokánie začína tým, že postupne nastavujem svoj život podľa svetla Božieho slova. K Otcovi je iba jedna cesta: Kristus, Božie Slovo, ktoré sa vtelilo. Toto máme robiť. Nie to, čo sa nám vidí, že by sme mali plniť, ale celé Božie Slovo. Iba tí, ktorí prijmú celé Slovo, dostanú moc stať sa Božími deťmi a to sa stane ich hlavnou identitou. A iba tak sa začne budovať jeden Boží dom na celom svete.


 PDF PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO


Video 3: Pokánie vedie k Mesiášovi


Rozhodnúť sa tak ako Rút: žiť podľa Božieho slova vo všetkých situáciách a okolnostiach života vedie k zjednoteniu s Izraelom, ale hlavne k stretnutiu s Mesiášom. On nás aj dnes volá pracovať na jeho poli.


 PDF PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO


Video 4: Boží scenár


Čím viac a dôslednejšie sa rozhodneme žiť podľa Božieho slova, tým viac sa stáva Boh režisérom, či scenáristom našich životov. Dôkazom toho je Rút. A to všetko je napísané pre nás a pre našu spásu, aby sme sa aj my stali dôkazom tejto pravdy.


 PDF PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO


Video 5: Patriť Pánovi


Celý príbeh Rút vrcholí v jej zblížení sa nielen so svojou svokrou Noemi, ale predovšetkým v zblížení s tým, ktorých ich obe zachraňuje – vykupuje. Krok po kroku, verš po verši môžeme sledovať aktuálnosť všetkého, čo sa odohráva v tomto príbehu s tým dejinným príbehom Izraela a cirkvi z pohanstva. Identita oboch je závislá na ich jedinom a spoločnom Vykupiteľovi.


 PDF PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO


Video 6: Zápis do knihy života


V tejto poslednej časti nášho uvažovania nad knihou Rút sme všetkým doteraz povedaným vyzvaní „sadnúť si k mestskej bráne“, o čom sa dozvieme, že to znamená zastaviť sa kvôli konfrontácii všetkého v našom náboženstve s večným Slovom – čo je význam a podstata opravdivého pokánia. Náboženstvo nemôže nikoho vykúpiť, ale má mu pomôcť nadobudnúť vzťah s jediným Mesiášom. Ak to nastane, zapíšeme sa aj my do knihy – už nie tej jeho rodokmeňa, ale do knihy jeho „nevestykmeňa“. Náš nový život, život Božieho služobníka, či Božej služobnice bude svedectvom tohto nášho zápisu.


 PDF PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO
Ješua - Ježišova škola učeníctva

Kurz Ješua je vyvíjajúci sa projekt, v rámci ktorého sú pripravované nové časti na zdieľanie.

Ak chcete byť informovaní o pridávaní nových videí, ak chcete poslať svoje svedectvo, názor, pripomienku alebo akokoľvek tento projekt podporiť, napíšte na meno.jesua@gmail.com.