Video 1. - Úvod
Video 2. - Astronómia
Video 3. - Geológia
Video 4. - Vznik a formy života
Video 5. - Človek
Video 6. - Genetika
Video 7. - Stvorenie
Video 8. - Hriech, pád a potopa
Video 9. - Nebezpečenstvá a dôsledky teórie evolúcie
Video 10. - Zakončenie


GPS - Genezis prvé slová

Kurz GPS je vyvíjajúci sa projekt, v rámci ktorého sú pripravované nové časti na zdieľanie.

Ak chcete byť informovaní o pridávaní nových videí, ak chcete poslať svoje svedectvo, názor, pripomienku alebo akokoľvek tento projekt podporiť, napíšte na meno.jesua@gmail.com.